Tālmācības īstenošanas plāns

Izglītības programma paredz grupu konsultācijas, individuālās konsultācijas klātienē un/vai neklātienē, ieskaites klātienē un/vai neklātienē.

Mācību satura apguvei izmanto Valsts izglītības satura centra apstiprināto mācību literatūru un izglītības iestādes izveidotos neklātienes tālmācības formas mācību materiālus.

Katrā mācību priekšmetā ir noteikts obligāto ieskaišu skaits katram mācību priekšmetam:

ieskaites tiek kārtotas izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Pēc darba izpildes izglītojamais ne ilgāk kā divu nedēļu laikā saņem iegūto vērtējumu elektroniskā veidā;
ieskaites var kārtot arī klātienē izglītības iestādē.
Ieskaites var kārtot izglītojamā individuāli izvēlētos termiņos. Katra mācību semestra sākumā izglītojamais ar izglītības iestādi saskaņo ieskaišu grafiku. Termiņu ieskaites veikšanai nosaka nedēļas ietvaros. Pēc obligāto ieskaišu par vienas klases kursu nokārtošanas izglītojamais tiek pārcelts nākamajā klasē.

fghcfd

 

Rīgas 84. vidusskola