Pirmie interaktīvie soļi sākumskolā

Lapa saturu ir veidojuši Rīgas 84. vidusskolas pedagogi VIAA projekta ietvaros. Projekta īstenošanu finansē LR Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Latviešu valoda

Mācību materiāli latviešu valodā 1.-4. klasēm. Krājumā iekļauti stundas mācību plāns, darba lapa, PowerPoint prezentācija un video. Materiālu autore Ilva Pakalne.

Matemātika

Mācību materiāli matemātikā 1.-4. klasēm. Krājumā iekļauti stundas mācību plāns, darba lapa, PowerPoint prezentācija un video. Materiālu autore Mudīte Rebaine un Gunita Boltre.

Dabaszinības

Mācību materiāli dabaszinībās 1.-4. klasēm. Krājumā iekļauti stundas mācību plāns, darba lapa,interaktīvasi materiāls Activ Inspire vidē un video. Materiālu atore Gunta Sakaviča.