Latviešu valoda

Mācību materiāli latviešu valodā 1.-4. klasēm. Krājumā iekļauti stundas mācību plāns, darba lapa, PowerPoint prezentācija un video. Materiālu autore Ilva Pakalne.

 

Matemātika

Mācību materiāli matemātikā 1.-4. klasēm. Krājumā iekļauti stundas mācību plāns, darba lapa, PowerPoint prezentācija un video. Materiālu autores Mudīte Rebaine un Gunita Boltre.

 

Dabaszinības

Mācību materiāli dabaszinībās 1.-4. klasēm. Krājumā iekļauti stundas mācību plāns, darba lapa,interaktīvasi materiāls Activ Inspire vidē un video. Materiālu atore Gunta Sakaviča.